Recovery duurt in Nederland langer dan downtime

Bron: Webwereld, 14 september 2010

Nederlandse bedrijven doen langer over recovery dan dat de voorafgaande downtime duurt. Daarmee scoort Nederland niet goed ten opzichte van andere Europese landen.

Over het geheel genomen bevindt Nederland zich wel in de middenmoot wat betreft storingstijd in z’n totaliteit (downtime plus recovery), en wat dat bedrijven zoal kost. Het gaat dan niet alleen over misgelopen inkomsten, maar ook over de kosten voor het weer up krijgen van ict-systemen die zijn platgegaan. Na de downtime volgt nog de recovery, zoals het herstel van backups en synchronisatie van databestanden.

13 uur werk, na 12 uur plat

Op het vlak van recovery doet Nederland het niet zo goed, blijkt uit onderzoek onder 1808 organisaties in 11 Europese landen. Dat onderzoek is uitgevoerd door Coleman Parkes Research in opdracht van softwarebedrijf CA. Recovery neemt in Nederland gemiddeld zo’n 13 uur in beslag, iets langer dan de bijna 12 uur die de downtime zelf gemiddeld duurt.

Het Europese gemiddelde ligt op respectievelijk 9 uur recovery en 14 uur downtime. De ‘top twee’ bestaat uit Frankrijk en Groot-Brittannië, die elkaar afwisselen wat betreft totale storingstijd en langste downtime. Gekeken naar hersteltijd dan gaat Groot-Brittannië vóór Frankrijk.

Kortere hersteltijd

Laatstgenoemde heeft na 23 uur downtime nog eens 17 uur recovery nodig. Groot-Brittannië heeft 27 uur downtime gevolgd door 11 uur recovery. Britse bedrijven hebben dus ict-storingen die hun systemen het langste platleggen, maar weten daarna dus wel iets sneller te herstellen dan Franse ondernemingen.

Bedrijven in die twee landen hebben een totale storingstijd (downtime plus recovery) van 40 (Frankrijk) en 38 uur (Groot-Brittannië). Nederland staat op de derde plaats met een totale storingstijd van ruim 24 uur. Daarna volgen Duitsland met 23 uur, Italië met 22, Noorwegen met ruim 21 en Finland met krap 21 uur.

De andere landen hebben, met uitzondering van Italië, Spanje en België kortere tot veel kortere tijd nodig voor de recovery na downtime.

Miljoenenverlies

De door CA geconstateerde storingen kosten het Nederlandse bedrijfsleven in totaal 329 miljoen euro. Dat zijn dus de totale kosten; voor down zijn en voor herstelwerk om niet alleen weer ‘up’ maar ook weer ‘running’ (of volledig ‘in business’) te zijn. Daarmee staat Nederland op de zevende plaats. Het totaal voor de elf onderzochte Europese landen ligt op een forse 17 miljard euro.

Verder schatten de geënqueteerde bedrijven dat gedurende een storing hun vermogen om inkomsten te genereren met 32 procent is benadeeld. Gedurende de daarna volgende recovery-periode is de impact op het ‘verdienvermogen’ zo’n 25 procent.

Impact op omzet

Nederlandse bedrijven lijden per stuk een gemiddeld omzetverlies van 274.752 euro per jaar door ict-storingen (downtime plus recovery). Ons land staat daarmee op de zesde plaats. Eerste is Frankrijk met 499.358 euro jaarlijks verlies per bedrijf, gevolgd door Duitsland (389.157 euro), Noorwegen (320.069 euro), Spanje (316.304 euro) en Zweden (279.626 euro).

Italië lijdt het minste verlies; 33.844 euro per bedrijf op jaarbasis. Onderzoeksbureau Coleman Parkes verklaart en relativeert de opvallend gunstige Italiaanse score. Italiaanse bedrijven hebben namelijk niet aanmerkelijk minder of kortere storingen. Het Zuid-Europese land telt wel relatief veel kleine ondernemingen, en het bedrijfsleven daar is nog niet heel vergaand geautomatiseerd wat betreft sales-gerichte - en dus direct omzetgenererende - systemen als erp (enterprise resource planning) en crm (customer relationship management).

Bovendien is de gunstige score slechts schijnbaar positief want volgens het onderzoeksbedrijf werken Italiaanse kleine en middelgrote bedrijven weinig met afspraken voor serviceniveaus (service level agreements). Daardoor is de impact van storingen niet of niet goed te meten. “Er is maar weinig perceptie van de daadwerkelijke risico’s”, vermeldt het rapport. Nieuwe regelgeving en toenemende concurrentie gaan dat wel veranderen, voorspelt Coleman Parkes Research.

Branche is bepalend

Verder blijkt dat hoe groter het bedrijf is, hoe groter het omzetverlies door ict-storingen. Voor grote ondernemingen ligt het verlies op gemiddeld 927.823 euro per stuk per jaar. Voor kleine bedrijven op 221.817 euro. Omvang is echter niet bepalend voor de hoogte, ook relatief, van de mis te lopen inkomsten, stelt onderzoeksbureau Coleman Parkes. De branche waarin bedrijven actief zijn, bepaalt de afhankelijkheid van ict en daarmee de (proportionele) omvang van het verlies.


Bent u benieuwd welke risico’s u loopt? NMA ICT Solutions is uw partner voor advies, implementatie en ondersteuning.

Met de NMA Risicoscan maken wij voor u inzichtelijk hoe kwetsbaar u bent voor downtime en hoe uw backup en restoreproces in elkaar steekt. Zonodig kunnen wij u adviseren over verbeteringen.

Wilt u meer weten over de NMA Risicoscan? Neem nu vrijblijvend contact met ons op via 024 374 32 74 !


Tags: , , , , , , , , , ,