MKB niet voorbereid op calamiteiten

Symantec maakt de resultaten bekend van zijn MKB Disaster Preparedness-onderzoek 2011. Onderzocht zijn de houding en de manier waarop kleine en middelgrote ondernemingen en hun klanten omgaan met onverwachte calamiteiten. De onderzoeksresultaten laten zien dat ondanks dat het MKB risico loopt, disaster preparedness geen prioriteit is tot het moment dat er zich daadwerkelijk een onverwachte calamiteit voordoet. Het onderzoek toont ook aan dat de kosten die het niet voorbereid zijn met zich meebrengen hoog zijn, waardoor een onderneming uit het MKB het risico loopt failliet te gaan. Volgens het onderzoek kost downtime het MKB vele duizenden euro’s en is het ook de oorzaak van klantverlies.

“Dit onderzoek laat zien dat het MKB nog steeds niet erkent welke enorme impact een onverwachte calamiteit op hun bedrijfsvoering kan hebben. Ondanks alle waarschuwingen lijkt het erop dat veel ondernemingen ervan uitgaan dat het hen niet kan overkomen”, aldus Ian Walker, Enterprise Distribution en SMB Sales Manager Benelux bij Symantec. “Calamiteiten gebeuren en kleine en middelgrote ondernemingen kunnen het zich niet permitteren informatie te verliezen of nog belangrijker, de kritieke informatie van hun klanten. Eenvoudige planning kan ervoor zorgen dat het MKB zijn informatie in het geval van een calamiteit kan beschermen, wat op zijn beurt helpt bij het opbouwen van het vertrouwen bij hun klanten.”

Symantec’s onderzoek toont aan dat veel bedrijven binnen het MKB het belang van voorbereiding op calamiteiten onderschatten. De helft van de respondenten heeft hiervoor geen plan opgesteld. 41 Procent zegt nog nooit een plan samengesteld te hebben en 40 procent geeft aan dat disaster preparedness voor hen geen prioriteit heeft.

Dit gebrek aan voorbereiding is verbazingwekkend aangezien veel bedrijven in het MKB risico lopen. 65 Procent van de respondenten leeft in regio’s waar natuurrampen veelvuldig voorkomen. In de afgelopen 12 maanden heeft de gemiddelde MKB-onderneming 6 computerstoringen meegemaakt, waarvan de belangrijkste oorzaken cyberaanvallen, stroomuitval of natuurrampen waren.

Het onderzoek van Symantec laat zien dat de informatie waar de meeste MKB-bedrijven mee te maken krijgen eenvoudigweg niet beveiligd is. Minder dan de helft van de bedrijven binnen het MKB maakt 1 of meerdere keren per week een back-up van hun gegevens en slechts 23 procent maakt dagelijks een back-up. De respondenten geven ook aan dat een calamiteit zal leiden tot verlies van gegevens. Zo geeft 44 procent van de bedrijven binnen het MKB aan dat ze op zijn minst 40 procent van hun data zouden verliezen in het geval van een calamiteit.

De onderzoeksresultaten tonen dat de helft van de MKB-bedrijven pas nadat zij te maken hebben gehad met een storing en/of dataverlies plannen ter voorbereiding op een ramp hebben geïmplementeerd. 52 Procent heeft in de afgelopen 6 maanden een plan opgesteld. Testen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op een mogelijke calamiteit. Slechts 28% heeft echter hun plannen getest.

Rampen kunnen een aanzienlijke financiële impact hebben op het MKB. De gemiddelde kosten van downtime voor een gemiddelde MKB-onderneming zijn EUR 10.000 per dag. Storingen leiden tot klantverlies: 54% van de MKB-klanten geeft aan dat ze van leverancier zijn gewisseld door onbetrouwbare computing-systemen. Dit is een toename van 12 procent in vergelijking met het onderzoek van vorig jaar. Deze downtime kan er ook toe leiden dat ze failliet gaan. 44 Procent van de ondervraagde MKB-klanten geeft aan dat hun MKB-leverancier tijdelijk niet beschikbaar was wegens een calamiteit.

MKB-klanten rapporteerden ook aanzienlijke gevolgen voor hun eigen bedrijfsactiviteiten. Wanneer het MKB te maken krijgt met downtime, kost dit hun klanten gemiddeld EUR 8.000 per dag. Naast directe financiële gevolgen, verloor 29 procent van de klanten ‘enige’ of ‘veel’ data als gevolg van rampen die hun MKB-leveranciers troffen.

Het onderzoek laat zien dat 36 procent van de bedrijven binnen het MKB van plan is een disaster preparedness-plan op te stellen. Symantec geeft bij het opstellen van deze plannen de volgende aanbevelingen:

- Wacht niet tot het te laat is – Het is voor het MKB essentieel niet tot ná een rampzalige gebeurtenis te wachten met nadenken over wat er gedaan had moeten worden om informatie te beschermen. Downtime is niet alleen kostbaar vanuit een financieel perspectief, het kan ook de volledige ondergang van een onderneming betekenen. Een plan moet de belangrijkste systemen en de data die essentieel is bij het runnen van de onderneming in kaart brengen.

- Bescherm informatie volledig: Om het risico van het verliezen van essentiële bedrijfsinformatie te beperken, moet het MKB de juiste beveiligings- en back-up-oplossingen implementeren om zodoende belangrijke bestanden zoals klantgegevens en financiële informatie te kunnen archiveren. Het is verstandig om dit niet alleen op een externe hard drive te doen, maar ook op een locatie buiten de deur.

- Betrek medewerkers bij het plan: Medewerkers in het MKB spelen een essentiële rol bij het helpen voorkomen van downtime. Omdat het MKB beperkte middelen tot zijn beschikking heeft, moeten alle medewerkers weten hoe zij ten tijde van een calamiteit bedrijfsgegevens terug kunnen halen.

- Test regelmatig: Veel bedrijven komen er na een daadwerkelijke calamiteit pas achter dat hun kritieke bestanden niet waren geback-upped. Regelmatig testen is van grote waarde; test in ieder geval iedere keer dat er iets binnen de omgeving wijzigt.

- Controleer het plan: Wanneer regelmatig testen niet haalbaar is door beperkte resources en bandbreedte, dan moeten MKB-bedrijven hun disaster preparedness-plan ten minste eenmaal per kwartaal controleren.

Symantec’s MKB Disaster Preparedness-onderzoek is in oktober en november 2010 uitgevoerd door Applied Research. Zij hebben IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor computers, netwerken en technologische bronnen bij kleine en middelgrote ondernemingen ondervraagd. Het gaat hierbij om meer dan 1840 respondenten uit 23 landen.


Wilt u inzichtelijk hebben wat de risico’s oor uw bedrijf zijn? Wilt u maatregelen nemen om calamiteiten te overleven? NMA ICT Solutions ondersteunt u met een risicoscan en een implementatieplan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.