ICT Barometer over ICT projecten

Succes stijgt, tevredenheid daalt

Er zijn niet alleen méér ICT-projecten opgestart in 2010, ze worden ook vaker succesvol afgerond dan vorig jaar. Het aantal succesvolle projecten is met 10% gestegen, zo blijkt uit de ICT Barometer van Ernst & Young. Toch daalt de tevredenheid. 47% van de ondervraagden geeft aan dat de projecten niet aan de verwachting voldoen, terwijl vorig jaar slechts 42% niet tevreden was. De algehele tevredenheid, uitgedrukt in een rapportcijfer, is gedaald van 6,9 in 2009 naar 6,7 in 2010.

Frank Harmsen, Executive Manager IT Advisory van Ernst & Young: “Het succes stijgt en de tevredenheid daalt. Dat lijkt tegenstrijdig. De achterliggende verklaring is dat ICT-projecten sinds 2009 minder ambitieus mogen zijn en er meer dan ooit naar de kosten en baten wordt gekeken. Projecten zijn minder complex en dat verzekert de kans op succes.”

Invoering CRM-systeem kent meeste problemen
Bij de ondervraagde bedrijven is er sprake van een breed scala aan ICT-projecten, die opgestart zijn. De meest voorkomende projecten zijn het opzetten van een (nieuwe) website en een informatiesysteem. De ondervraagden ervaren de meeste knelpunten bij de invoering van een CRM- en project/planningsysteem. Niet voldoen aan verwachtingen (47%) is de meest genoemde reden waarom projecten niet succesvol zijn. Ook een uitgelopen planning (26%) wordt regelmatig genoemd.

Een dikke onvoldoende
Meer ondervraagden gaven hun ICT-projecten een dikke onvoldoende. De ICT Barometer toont een stijging van 8% in 2009 naar 13% in 2010. Frank Harmsen: “Nog lang niet alle organisaties hebben een vaststaande procedure voor het opstarten van ICT-projecten. Zes op de tien beoordelen de lasten en baten voorafgaand aan de start van een project en bijna 20% van de ondervraagde organisaties voert geen financiële sturing uit tijdens ICTprojecten. Ook het stellen van prioriteiten gebeurt lang niet altijd structureel: zes op de tien organisaties stellen geen prioriteiten aan ICT-projecten of doen dit ad hoc.”

ICT-portfoliomanagement

Van de ondervraagde organisaties maakt 22 % gebruik van ICT-portfoliomanagement. Dit is minder dan vorig jaar, toen was het nog 31%. De grootste daling is te zien in de sector handel en distributie, waar tegelijkertijd ook de beoordeling van ICT-projecten het meest terugliep; van een 7,3 naar een 6,2. Frank Harmsen: “Vrijwel alle bruikers zijn zich bewust van de voordelen van ICT-projectmanagement. Ter verbetering van het ICT-project willen de ondervraagde managers graag meer inspraak vanuit ‘de business’ en een beter inzicht in wat projecten nu opleveren.”

bron: Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten
             Ernst & Young 17 november 2010

 


Herkent u bovenstaande problematiek? NMA ICT Solutions heeft een gedegen projectmatige aanpak; wilt u daar eens over praten?. Vul  het formulier hiernaast in en wij nemen snel contact met u op.


Tags: ,