Ecostream kiest voor NMA ICT Solutions

“Een totaaloplossing om klanten inzicht te geven in hun besparing door gebruik van zonne-energie”

In Nederland is er een sterk groeiende behoefte naar alternatieve, lees duurzame, energiebronnen. In navolging op andere Europese landen zoals Duitsland zien wij dat de vraag naar zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven toeneemt, en de verwachting is dat deze vraag zal groeien wanneer het subsidieklimaat daarvoor gunstiger wordt. Als volle dochteronderneming van Eneco, is Ecostream één van de grootste leveranciers van deze panelen; zowel voor consumenten als voor de zakelijke markt.

Hoe het werkt:
Middels een meetunit wordt bijgehouden hoeveel stroom er is opgewekt en wordt aangegeven wat de besparing is op CO2 uitstoot. Deze gegevens worden via het mobiele netwerk verstuurt naar een databaseserver waar deze gegevens worden opgeslagen. De klant heeft toegang tot de site “Mijn Eneco” om persoonlijke gegevens te kunnen inzien of wijzigen en de gegevens die uit de meetunits in de database zijn opgeslagen weer te geven zodat inzichtelijk is wat de besparing is.

André Feenstra, project manager bij Ecostream:
“We zijn op zoek gegaan naar een partij die de diverse disciplines bij elkaar brengt. Eneco heeft ambitieuze plannen met Solar en verwacht een sterke groei, zeker op Europees gebied. Omdat het van tevoren niet duidelijk is om hoeveel zonnepanelen  het zou gaan, moest de aangeschreven partij  een flexibel platform bieden Dat wil dus zeggen dat we relatief klein begonnen zijn, maar wel snel resources bij moeten kunnen schakelen.  Een projectmatige aanpak is essentieel omdat er naast het hosten van de database, website, CRM applicatie en uiteindelijk ERP ook veel gebouwd en ingericht moet worden. In NMA ICT Solutions hebben we de passende partner gevonden om dit snel en doeltreffend te realiseren”.

Fernando Morales, sales manager bij NMA ICT Solutions:
“Korte lijnen en snel schakelen zijn belangrijke criteria voor Ecostream gebleken. Ecostream wil een modern platform creëren en haar klanten inzicht geven, maar ook zelf eenvoudig nieuwe klanten benaderen met de juiste ‘quality of service’. Het inrichten van Microsoft CRM helpt daar aan mee”.

Om tot het gewenste resultaat te komen wordt de database die de verzamelde meetgegevens verzameld in het datacenter van NMA ICT Solutions gehost. Om de gegevens te ontsluiten is er een webportal gebouwd waarop klanten kunnen inloggen om zo bijvoorbeeld te zien wat de besparingen zijn. Het is de bedoeling dat dit project een vervolg krijgt in andere Europese landen.
Voor de Ecostream medewerkers heeft NMA ICT Solutions de volledige e-mailfunctionaliteit en integratie met CRM en Sharepoint ingericht. In een volgende fase zal de vernieuwing van de ERP omgeving aan de orde zijn.

Jos Bredero, projectmanager NMA ICT Solutions:
“Het mooie van “cloudcomputing” is dat het niet meer uitmaakt waar de data staat; je kunt er altijd en overal bij. Dus als er binnenkort andere landen aanhaken is de uitrol betrekkelijk eenvoudig. In een reguliere situatie, waarbij de ICT op locatie wordt ingericht, moet je al in een vroeg stadium rekening houden met groei. Zoals we het nu hebben ingericht kunnen we op ieder moment capaciteit bij-schakelen”.

Momenteel zijn er vergevorderde plannen om de financiële administratie van de hele Europese organisatie bij NMA ICT Solutions te hosten.

André Feenstra:
“Wij richten ons graag op wat wij goed kunnen: zonne-energie. Dan is het niet logisch dat we ons ook met de ICT bezighouden, terwijl dat wel een belangrijk onderdeel is om succesvol te zijn. Laat NMA ICT Solutions dat gedeelte maar verzorgen, dat kunnen ze goed!”


Ecostream (onderdeel van Eneco Solar) is een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in concrete maatregelen om duurzame energie op te wekken. Dit doen zij doormiddel van plaatsing van zonnepanelen. De wens was er om klanten een portal te bieden waar duidelijk wordt welke besparingen er behaald worden met het plaatsen van zonnepanelen.Tags: , , , ,