Deelt u gevoelige informatie veilig of geeft u het gewoon weg?

In welke markt u zich ook bevindt, de waarde van vertrouwelijke informatie is hoog. Van omzetrapportages tot verkoopcontracten, van de ontwerpen van nieuwe producten tot klantenbestanden. U wilt het bewaren, delen en beschermen. 

Uw bedrijfsinformatie kan op twee manieren worden ingedeeld:
1. Gegevens (data) die u opslaat en bewaart, informatie voor derden, klanten- of patiëntenbestanden, juridische contracten, enzovoorts.
2. Geheimen: waardevolle vertrouwelijke informatie zoals financiële rapporten, blauwdrukken, bedrijfsstrategieën en productontwikkelingstrajecten.

Wat is de echte impact van een datalek?
In een recent onderzoek zijn de kosten van het lekken van bedrijfsgevoelige data door een onvoorzichtige medewerker geschat op minstens 300.000 euro. En de schade van een derde partij die uw vertrouwelijke informatie verliest of misbruikt kan oplopen tot ruim 75.000 euro per keer. Inbreuken op de beveiliging van uw gegevens hebben niet alleen financiële gevolgen. Ze kunnen ook leiden tot negatieve publiciteit, het vertrouwen bij uw klanten verminderen en merk- en reputatieschade aanrichten. Ook kunt u boetes krijgen van de regelgevende autoriteiten.

De eisen die worden gesteld aan bedrijven om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke gegevens worden steeds strenger. Het is noodzakelijk om gegevensbeveiliging een essentieel onderdeel te maken van uw beleid, niet alleen voor uw eigen organisatie en uw medewerkers op afstand, maar ook voor de bescherming van elk bestand dat binnen en buiten het bedrijf in omloop is.

NMA ICT Solutions helpt u graag bij het maximaliseren van de beschikbaarheid en veiligheid van waardevolle informatie en het minimaliseren van de risico’s binnen uw bedrijf.