Linkedin Groep: Gebruikers Accountancy Software

Steeds vaker krijgen wij vragen van gebruikers van accountancy software over functionaliteit. Er is gebleken dat er behoefte is aan een platform voor gebruikers van:
  • UNIT4 Accountancy
  • Audition
  • Business Suite
  • FDS
  • etc.
Hier kunt u ervaringen delen, vragen stellen en oplossingen vinden. Daarom hebben wij het initiatief genomen om een Linkedingroep aan te maken om dit te faciliteren. Het is de bedoeling dat dit onder gebruikers gaat leven en kan alleen succesvol worden als er veel gebruikers lid worden. Schrijf u dus nu hier in en informeer ook uw collega’s!Deelt u gevoelige informatie veilig of geeft u het gewoon weg?

In welke markt u zich ook bevindt, de waarde van vertrouwelijke informatie is hoog. Van omzetrapportages tot verkoopcontracten, van de ontwerpen van nieuwe producten tot klantenbestanden. U wilt het bewaren, delen en beschermen. 

Uw bedrijfsinformatie kan op twee manieren worden ingedeeld:
1. Gegevens (data) die u opslaat en bewaart, informatie voor derden, klanten- of patiëntenbestanden, juridische contracten, enzovoorts.
2. Geheimen: waardevolle vertrouwelijke informatie zoals financiële rapporten, blauwdrukken, bedrijfsstrategieën en productontwikkelingstrajecten. Lees meer! »De wolk waait niet meer over

Trends op het gebied van cloud computing

Cloud computing is momenteel een van de meest gebruikte begrippen in de ict-sector. Hoewel puristen nog steggelen over de betekenis en critici stellen dat het begrip ‘overhyped’ is, maakt het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software of gegevens een onomkeerbare opmars. Cloud computing is daarmee het verzamelbegrip geworden voor de afname van software, rekenkracht, of opslagruimte via een netwerk, meestal internet. Analist Gartner hanteert de codewoorden, gebaseerd op diensten, schaalbaar en elastisch, gedeeld, betalen per gebruikerseenheid, gebruik van internettechnologie. De ict-markt verdeelt cloud computing op haar beurt vaak onder in SaaS (software as a service, PaaS (platform as a service) en IaaS (infrastructure as a service).

Trends

Van applicatie naar volledige kantoor-suite
Bij de afname van software als webdienst (SaaS) ging het aanvankelijk vooral om applicaties. Maar bedrijven nemen steeds vaker volledige pakketten af via een webdienst-model. Voorbeelden zijn erp- en crm-pakketten of volledige kantoor-suites.

Kroes gaat cloud computing reguleren
Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) wil strengere regels voor bescherming van gegevens bij de inzet van cloud computing. Ze pleit namens de Europese Commissie voor strengere regels voor grensoverschrijdende dataopslag door bedrijven. De regels zijn specifiek gericht op de privacy van individuen en het recht op bescherming van persoonlijke data. Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens die buiten de landsgrenzen worden opgeslagen.

Nieuwe inzichten over kosten
Voor kleine en middelgrote bedrijven is het vaak financieel interessant om hun applicaties onder te brengen binnen de cloud, maar voor grote ondernemingen niet. Voor hen is het gemiddeld dubbel zo duur om applicaties in de cloud te laten draaien dan binnen hun eigen datacenter. Dat blijkt uit een rapport van organisatieadviesbureau McKinsey, met de titel ‘Clearing the Air on Cloud Computing’. De bewering van veel cloudleveranciers dat de cloud veel werk uit handen neemt van bedrijven moet volgens McKinsey met een korreltje zout worden genomen. ‘Het onderhouden van bedrijfssoftware blijft arbeidsintensief, ook binnen de cloud’, aldus MCKinsey.

‘Systeembeheerder sterft langzaam uit’
Volgens Mike Chung van KPMG is de systeembeheerder een uitstervend ras, ‘zeg maar een kantklosser of mandenvlechter van de 21e eeuw’, aldus Chung. Hij stelt dat behalve voor het onderhouden van koppelvlakken met de interne ict het werk zal worden uitgefaseerd. ‘Aan de kant van de afnemer zal zijn werk worden vervangen door contractbeheerders en juristen.’ Chung nuanceert: ‘Cloud computing heeft vooralsnog een zeer bescheiden aandeel in de ict-markt, het gaat om minder dan vijf procent. Voorlopig zal er nog veel lokaal geïnstalleerde ict zijn waardoor ict-personeel nodig blijft.’

Nieuwe werken versnelt adoptie
De adoptie van cloud computing wordt versneld door trends als het nieuwe werken. Mensen willen altijd en overal toegang tot bedrijfssoftware en gegevens. Daarvoor biedt cloud computing een uitkomst.

Perceptie verandert
De bedenkingen die potentiële afnemers bij cloud computing hebben, zoals vragen over uptime, verbindingafhankelijkheid en beveiliging zullen op den duur minder worden. Net als bij online shopping en betalen via internet, dat de laatste jaren veel meer is geaccepteerd terwijl de onderliggende technologie niet is veranderd.

Hybride omgevingen ontstaan
Door de opkomst van cloud computing ontstaan hybride omgevingen. Bedrijven zullen sommige bedrijfssoftware en opslag van die gegevens binnenshuis houden. Andere software of opslag wordt afgenomen buiten de bedrijfsmuren. Dat maakt de ict-omgeving complex en biedt nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer.

bron: Computable


Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en merken dat steeds meer bedrijven zich willen oriënteren op de mogelijkheden. Als u wilt weten wat voor u de beste oplossing is: neem contact met ons op!MKB niet voorbereid op calamiteiten

Symantec maakt de resultaten bekend van zijn MKB Disaster Preparedness-onderzoek 2011. Onderzocht zijn de houding en de manier waarop kleine en middelgrote ondernemingen en hun klanten omgaan met onverwachte calamiteiten. De onderzoeksresultaten laten zien dat ondanks dat het MKB risico loopt, disaster preparedness geen prioriteit is tot het moment dat er zich daadwerkelijk een onverwachte calamiteit voordoet. Het onderzoek toont ook aan dat de kosten die het niet voorbereid zijn met zich meebrengen hoog zijn, waardoor een onderneming uit het MKB het risico loopt failliet te gaan. Volgens het onderzoek kost downtime het MKB vele duizenden euro’s en is het ook de oorzaak van klantverlies. Lees meer! »Ecostream kiest voor NMA ICT Solutions

“Een totaaloplossing om klanten inzicht te geven in hun besparing door gebruik van zonne-energie”

In Nederland is er een sterk groeiende behoefte naar alternatieve, lees duurzame, energiebronnen. In navolging op andere Europese landen zoals Duitsland zien wij dat de vraag naar zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven toeneemt, en de verwachting is dat deze vraag zal groeien wanneer het subsidieklimaat daarvoor gunstiger wordt. Als volle dochteronderneming van Eneco, is Ecostream één van de grootste leveranciers van deze panelen; zowel voor consumenten als voor de zakelijke markt.

Hoe het werkt:
Middels een meetunit wordt bijgehouden hoeveel stroom er is opgewekt en wordt aangegeven wat de besparing is op CO2 uitstoot. Deze gegevens worden via het mobiele netwerk verstuurt naar een databaseserver waar deze gegevens worden opgeslagen. De klant heeft toegang tot de site “Mijn Eneco” om persoonlijke gegevens te kunnen inzien of wijzigen en de gegevens die uit de meetunits in de database zijn opgeslagen weer te geven zodat inzichtelijk is wat de besparing is.

André Feenstra, project manager bij Ecostream:
“We zijn op zoek gegaan naar een partij die de diverse disciplines bij elkaar brengt. Eneco heeft ambitieuze plannen met Solar en verwacht een sterke groei, zeker op Europees gebied. Omdat het van tevoren niet duidelijk is om hoeveel zonnepanelen  het zou gaan, moest de aangeschreven partij  een flexibel platform bieden Dat wil dus zeggen dat we relatief klein begonnen zijn, maar wel snel resources bij moeten kunnen schakelen.  Een projectmatige aanpak is essentieel omdat er naast het hosten van de database, website, CRM applicatie en uiteindelijk ERP ook veel gebouwd en ingericht moet worden. In NMA ICT Solutions hebben we de passende partner gevonden om dit snel en doeltreffend te realiseren”.

Fernando Morales, sales manager bij NMA ICT Solutions:
“Korte lijnen en snel schakelen zijn belangrijke criteria voor Ecostream gebleken. Ecostream wil een modern platform creëren en haar klanten inzicht geven, maar ook zelf eenvoudig nieuwe klanten benaderen met de juiste ‘quality of service’. Het inrichten van Microsoft CRM helpt daar aan mee”.

Om tot het gewenste resultaat te komen wordt de database die de verzamelde meetgegevens verzameld in het datacenter van NMA ICT Solutions gehost. Om de gegevens te ontsluiten is er een webportal gebouwd waarop klanten kunnen inloggen om zo bijvoorbeeld te zien wat de besparingen zijn. Het is de bedoeling dat dit project een vervolg krijgt in andere Europese landen.
Voor de Ecostream medewerkers heeft NMA ICT Solutions de volledige e-mailfunctionaliteit en integratie met CRM en Sharepoint ingericht. In een volgende fase zal de vernieuwing van de ERP omgeving aan de orde zijn.

Jos Bredero, projectmanager NMA ICT Solutions:
“Het mooie van “cloudcomputing” is dat het niet meer uitmaakt waar de data staat; je kunt er altijd en overal bij. Dus als er binnenkort andere landen aanhaken is de uitrol betrekkelijk eenvoudig. In een reguliere situatie, waarbij de ICT op locatie wordt ingericht, moet je al in een vroeg stadium rekening houden met groei. Zoals we het nu hebben ingericht kunnen we op ieder moment capaciteit bij-schakelen”.

Momenteel zijn er vergevorderde plannen om de financiële administratie van de hele Europese organisatie bij NMA ICT Solutions te hosten.

André Feenstra:
“Wij richten ons graag op wat wij goed kunnen: zonne-energie. Dan is het niet logisch dat we ons ook met de ICT bezighouden, terwijl dat wel een belangrijk onderdeel is om succesvol te zijn. Laat NMA ICT Solutions dat gedeelte maar verzorgen, dat kunnen ze goed!”


Ecostream (onderdeel van Eneco Solar) is een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in concrete maatregelen om duurzame energie op te wekken. Dit doen zij doormiddel van plaatsing van zonnepanelen. De wens was er om klanten een portal te bieden waar duidelijk wordt welke besparingen er behaald worden met het plaatsen van zonnepanelen.
BSA roept op tot verklikken softwarepiraterij

Benelux-voorzitter: bewustwording belangrijker dan juridische actie


De Business Software Alliance (BSA), een organisatie die namens leveranciers optreedt tegen softwarepiraterij, start vanaf 17 januari 2011 een campagne tegen het illegaal gebruik van bedrijfssoftware. De Nederlandse tak van de BSA roept via radiospots, e-mail en sociale netwerken medewerkers op om illegaal gebruik van bedrijfssoftware te melden. De beloning voor een tip die leidt tot een schikking met een overtreder kan oplopen tot tienduizend euro. Lees meer! »70% van de bedrijven laat kostenvoordeel van ‘groene ICT’ liggen.

Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven doet niet aan ‘groen ict-gebruik’. Efficiënter gebruik van printers, computers, videoconferencing en het stimuleren van thuiswerken leveren honderden euro’s per jaar op. Dit blijkt uit de ICT Barometer van Ernst & Young. Het onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de onderzochte bedrijven niet bekend is met verduurzaming van hun ICT-infrastructuur.Ernst & Young adviseert om de energierekening bij de automatiseringsmanager te leggen om besef te krijgen hoe groen het bedrijf is. Lees meer! »5 Wetenswaardigheden over cloud computing

We hebben afgelopen jaar veel kunnen leren over het fenomeen cloud computing. Deze vijf lessen hebben we ervan opgestoken. 

2010 was het jaar waarin de term ‘cloud computing’ vereenvoudigd werd tot ‘cloud’. Ook werd duidelijk dat het bij cloud, SaaS en XaaS (Paas, DaaS, IaaS) eigenlijk allemaal om het zelfde idee draait – toegang tot een set aan computerdiensten online die je naar wens kunt uitbreiden of terugbrengen. 

Toch blijven er een hoop onduidelijkheden ontstaan. Maar de diensten van grote leveranciers als Microsoft, Amazon, Oracle, Citrix en VMware geven wel aan wat binnen IT onder cloud verstaan wordt. Wat hebben we verder afgelopen jaar over cloud geleerd wat we we eerder niet wisten of waar misschien nog onduidelijkheid over bestond?  Lees meer! »ICT Barometer over ICT projecten

Succes stijgt, tevredenheid daalt

Er zijn niet alleen méér ICT-projecten opgestart in 2010, ze worden ook vaker succesvol afgerond dan vorig jaar. Het aantal succesvolle projecten is met 10% gestegen, zo blijkt uit de ICT Barometer van Ernst & Young. Toch daalt de tevredenheid. 47% van de ondervraagden geeft aan dat de projecten niet aan de verwachting voldoen, terwijl vorig jaar slechts 42% niet tevreden was. De algehele tevredenheid, uitgedrukt in een rapportcijfer, is gedaald van 6,9 in 2009 naar 6,7 in 2010. Lees meer! »Cloud Computing – Met uw hoofd in de wolken?

Cloudcomputing; Wat is het; wat kan het; is het veilig; moet ik wachten?

Kom naar de Lunch & Learn sessie!
Wijchen - 18 november
Tilburg - 24 november

Klik hier om in te schrijven.Baas verbiedt Facebook in werktijd

Een groot deel van de Nederlandse werkgevers maakt websites ontoegankelijk voor zijn personeel. Dat blijkt uit het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2010. De blokkade betreft vooral pornosites, maar soms ook sociale netwerksites.

Lees meer! »Ziekenhuis Hoorn herstelt van virus

Het Wesfriesgasthuis in Hoorn draait weer bijna op volle toeren. Het ziekenhuis werd gisteren getroffen door een computervirus. Hierdoor konden medewerkers niet inloggen. Afspraken in de polikliniek moesten worden afgezegd en alleen spoedoperaties werden uitgevoerd. Lees meer! »Zelfroosteren: minder kosten en meer tevredenheid

Bij het nieuwe werken denk je al snel aan thuiswerken. Maar ook locatiegebonden taken, zoals verpleging en fabriekswerk, kunnen volgens de principes van het nieuwe werken worden ingericht. Een mooi instrument daarvoor is zelfroosteren. Het resultaat: hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en minder overuren. Lees meer! »Office Web Apps ook in zakelijke cloud

Microsoft neemt Office Web Apps op in zijn gehoste zakelijke applicatieportfolio, Business Productivity Online Standard Suite. Het bedrijf zegt alleen niet wanneer.

Concurrenten als Google bieden al kantoorsoftware als standaard component in het bredere portfolio aan cloudgebaseerde samenwerkings- en communicatieapplicaties. Microsoft loopt daar dus nog bij achter. Lees meer! »De week van het nieuwe werken

Een coalitie van bedrijven, overheid en Stichting Natuur en Milieu de campagne zijn van start gegaan met de campagne ‘Het Nieuwe Werken doe je zelf’. De organisaties roepen werknemers en werkgevers op om te experimenteren met deze nieuwe manier van werken. Lees meer! »Recovery duurt in Nederland langer dan downtime

Bron: Webwereld, 14 september 2010

Nederlandse bedrijven doen langer over recovery dan dat de voorafgaande downtime duurt. Daarmee scoort Nederland niet goed ten opzichte van andere Europese landen.

Over het geheel genomen bevindt Nederland zich wel in de middenmoot wat betreft storingstijd in z’n totaliteit (downtime plus recovery), en wat dat bedrijven zoal kost. Het gaat dan niet alleen over misgelopen inkomsten, maar ook over de kosten voor het weer up krijgen van ict-systemen die zijn platgegaan. Na de downtime volgt nog de recovery, zoals het herstel van backups en synchronisatie van databestanden. Lees meer! »NMA ICT Solutions lid van Quest European Customer Advisory Board

NMA ICT Solutions uitgenodigd voor bijeenkomst Quest Software voor verbetering desktop virtualisatie oplossingen

Quest Software geldt voor NMA ICT Solutions als belangrijke partner voor haar clouddiensten en infra-oplossingen. Lees meer! »Verhoog uw productiviteit met Microsoft BPOS | www.bpos-demo.nl

De Microsoft Business Productivity Online Suite (BPOS) is een verzameling online tools waarmee u eenvoudig en veilig kunt samenwerken en communiceren.

Met BPOS werkt u altijd en overal, wanneer u dit wilt, en met de Microsoft tools die u al kent. Om u nader te laten kennismaken met deze oplossing heeft NMA ICT Solutions de website www.bpos-demo.nl gelanceerd.

Lees meer! »Lunch & Learn Kennissessies 2010

NMA ICT Solutions nodigt u uit voor de kennissessies in Nijmegen en Tilburg. Experts informeren u over de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied én wat deze voor uw organisatie kunnen betekenen.

Lunch & Learn Kennissessies zijn succesvolle, korte maar krachtige sessies waarbij experts u informeren over de nieuwste oplossingen. Ondertussen geniet u van een heerlijke lunch. Wij vinden interactiviteit tijdens de sessies belangrijk en gaan daarom graag, aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden, dieper in op vraagstukken die spelen binnen uw organisatie.

Een bezoeker van een vorige editie verwoordde het als volgt: “In korte tijd ben ik bijgepraat over een thema dat actueel en waardevol is voor mijn organisatie… en een broodje moet ik toch eten!”

Deelname is geheel gratis!

Lees meer! »Waarom e-mail archiveren?

Een emailarchief is een veilige opbergplaats waar u uw e-mail kunt bewaren voor juridische en operationele doeleinden. Een goed mailarchiveringssysteem slaat het bericht op alvorens het naar de ontvanger te sturen. Zo wordt voorkomen dat belangrijke email wordt verwijderd voordat het kan worden gearchiveerd. Middels de-duplicatie worden mails, maar belangrijker nog bijlagen, maar een keer opgeslagen. Verder worden emails, na indexering, opgeslagen in alleen-lezen-formaat. Op deze manier bent u er zeker van dat gearchiveerde berichten in hun oorspronkelijke staat worden bewaard. Lees meer! »Symantec TAPP partnerstatus voor NMA ICT Solutions


Sinds kort mag NMA ICT Solutions zich Symantec TAPP partner noemen. De ICT-dienstverlener uit Nijmegen en Tilburg kreeg de status nadat het aan een aantal criteria had voldaan, onder andere op het gebied van competenties, techniek en organisatie.

Het Technical Assistance Partner Program (TAPP) maakt het mogelijk om klanten van de meest hoogwaardige technische ondersteuning te voorzien. Het gaat om ondersteuning op twee belangrijke Symantec oplossingen: Backup Exec™ en Endpoint Security.

Lees meer! »Aangepaste bereikbaarheid 23 juli

De Nijmeegse Vierdaagse is weer begonnen. Ons volledige team staat de hele week voor u klaar met uitzondering van vrijdag 23 juli. Op die dag is onze serviceafdeling en onze administratie gewoon bereikbaar, maar is de verkoopafdeling beperkt bezet. Op maandag 26 juli zijn al onze afdelingen weer volledig bereikbaar.

NMA ICT Solutions dankt u voor uw begrip en wenst u een fijne Vierdaagseweek.Verhoog uw productiviteit met Microsoft Online Services

Diensten in de “Cloud”
De ontwikkeling op het gebied van “cloud computing” gaat razendsnel. NMA ICT Solutions heeft hier op ingespeeld met haar Hosting Solutions, een ’full managed service’ waarbij organisaties hun gehele ICT-omgeving kunnen onderbrengen in ons datacenter. In samenwerking met partner Microsoft biedt NMA ICT Solutions ook SaaS-diensten aan in de vorm van Microsoft Online Services.

Lees meer! »NMA ICT Solutions wint aanbesteding infrastructuur Cello

Nijmeegse dienstverlener verzorgt infrastructuur zorginstelling met 2400 medewerkers en ruim 2000 clienten.

Na een aanbestedingstraject samen met twee andere dienstverleners heeft Cello, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, gekozen voor NMA ICT Solutions als partij die de levering, aanleg en het beheer van haar nieuwe ICT-infrastructuur gaat verzorgen.
Lees meer! »Softwarenieuws vanuit Microsoft

Let op: losse COA’s zonder software in omloop
Microsoft heeft redenen om aan te nemen dat een groot aantal losse COA’s (Certificates Of Authenticity) in omloop zijn.

Lees meer! »Digitale Mobiliteit

Productiviteit en vitaliteit binnen het MKB én meer ruimte op de Nederlandse wegen

Digitale Mobiliteit noemen we het. Het Nieuwe Werken binnen het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, oftewel werken waar en wanneer je wilt in een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.

Lees meer! »Oostendorp - Otten - Van Boekel kiest voor NMA Hosting Solutions

Accountantskantoor brengt IT-omgeving met 100 gebruikers onder in de ”cloud”.

Oostendorp - Otten - Van Boekel gaat de IT-omgeving van haar vijf vestigingen met ruim 100 gebruikers onderbrengen in het datacenter van NMA ICT Solutions. Het accountantskantoor kiest hiermee in navolging van vele anderen voor “cloud computing”, een technologie door de IT-dienstverlener uit Nijmegen vertaald in een ‘full managed service’ concept genaamd NMA Hosting Solutions. Lees meer! »De potentie van Het Nieuwe Werken in het MKB [Video]

Het Nieuwe Werken biedt enorme voordelen voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Door Het Nieuwe Werken worden de belangen van werkgever en werknemer verbonden. In deze film bespreken Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland en Peter Kustermans, managing partner bij Boer & Croon de potentie van Het Nieuwe Werken voor werkgevers en werknemers. Dit wordt ook wel Digitale Mobiliteit genoemd.

Lees meer! »Overleven in de huidige economie…?

“Doe je eigen ding!”

De economische crisis heeft flink huis gehouden, ook in de ICT-branche. Voor de reseller is het zaak dat hij zich voldoende wapent om te kunnen overleven. De vraag is alleen: hoe? Moet hij dozen schuiven? Of moet hij zich juist richten op service-gericht werken? Drie partijen aan het woord:

Lees meer! »Diverse vacatures

Onderstaand bericht is van eerdere datum en niet meer van toepassing. Voor actuele vacatures klikt u hier.


NMA ICT Solutions is volop in beweging!
We zoeken naar 2 nieuwe collega’s:

Lees meer! »Microsoft lanceert Office 2010

Microsoft Office 2010 zal binnenkort beschikbaar komen; begin mei al als “Volume license” en vanaf juni ook in retail uitvoering.

De overgang van Office 2003 naar Office 2007 was voor veel gebruikers een flinke opgave. Office 2010 zal qua functionaliteiten en interface niet veel verschillen van Office 2007, maar zal wel sneller zijn.  Lees meer! »Lunch & Learn seminars succesvol verlopen


NMA ICT Solutions gaat kennissessies voor de regio Nijmegen en Tilburg structureel vervolg geven.

In samenwerking met partners Microsoft, Dell, Vasco, Sonicwall , Symantec en Vmware  heeft NMA ICT Solutions in maart en april in totaal zeven seminars georganiseerd over verschillende  ICT-thema’s. Onder het genot van een lunch hebben bedrijven uit de regio zich laten informeren en adviseren over vraagstukken die in hun organisatie actueel zijn.

Lees meer! »‘Nieuwe werken voorwaarde om bij te blijven’

Het nieuwe werken is geen tovermiddel, maar organisaties die zich niet verdiepen in alternatieve werkvormen zetten hun concurrentiepositie op het spel. Dat concludeert HR adviesbureau Bright & Company op basis van onderzoek bij onder andere Accenture, e-office, IBM en Microsoft, in opdracht van Stichting Management Studies. In de onderzoekspublicatie ‘Het nieuwe werken ontrafeld’ concluderen de onderzoekers dat het steeds belangrijker wordt voor bedrijven om innovatieve werkvormen te verkennen. Juist omdat organisaties te maken hebben met een nieuwe generatie medewerkers die andere ideeën heeft over werk en de werkomgeving.

Niets doen is volgens de onderzoekers geen serieus alternatief. Lees meer! »ICT-storing MKB duurt gemiddeld een dag

van Computable.nl

Middelgrote en kleine bedrijven (mkb) doen er ongeveer een dag over om hardwarestoringen, haperende e-mail of problemen met internet te verhelpen. 63 procent van de mkb-bedrijven is een dag kwijt aan het verhelpen van downtime van systemen die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering. Dat stelt softwareleverancier voor opslagbeheer Acronis na Europees onderzoek onder zeshonderd ict-beslissers bij verschillende mkb-bedrijven. Lees meer! »Tijd voor een herintroductie van NMA ICT Solutions!

Artikel uit “Het Ondernemersbelang” voor de regio Tilburg

Als ondernemer in de regio kent u NMA ICT Solutions wellicht al. Deze zakelijke ICT dienstverlener bedient al lange tijd een behoorlijk aantal klanten in en rondom Tilburg, waaronder enkele zeer grote. Als het aan NMA ICT Solutions ligt wordt 2010 het jaar waarin het bedrijf zich in het zuiden definitief op de kaart zet. “Ook in de regio Tilburg zijn wij dé ICT partner voor het MKB”, zegt de nieuwe Senior Accountmanager Tilburg Koen Smit. Tijd voor een herintroductie. Lees meer! »Computercriminaliteit komt vaker van personeel

ICT-afdelingen krijgen steeds vaker te maken met cybercrime gepleegd door de eigen medewerkers van het bedrijf. Dat concludeert accountkantoor Ernst & Young in de ICT Barometer. Uit het onderzoek onder ongeveer zeshonderd managers en directeuren blijkt dat 12 procent last heeft gehad van fraude met gegevens. Bij 10 procent van de ondervraagden is data gestolen. Lees meer! »Meer over het Windows browser-keuzescherm

Binnen nu en een aantal weken krijgt het merendeel van u het Windows browser-keuzescherm voorgeschoteld. Het keuzescherm is in overleg met de Europese Commissie toegevoegd aan Windows om de automatische keuze voor de Internet Explorer als browser te doorbreken. Veel mensen zullen kiezen voor de browser die ze nu al gebruiken, maar er zullen ook mensen zijn die gaan overstappen. Wat gebeurt er als je besluit over te stappen van Internet Explorer naar een van de elf alternatieven? Functioneren bijvoorbeeld programma-onderdelen zoals Windows Update nog? Lees meer! »Upgraden van ESX 3.5 naar vSphere Enterprise!

Het is u vast niet ontgaan: VMware heeft onlangs aangekondigd het support op oudere releases per mei 2010 te stoppen. Het gaat hier met name om Virtual Infrastructure producten. Lees meer! »Klantenportal geeft overzicht en inzicht

Graag brengen wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van de klantenportal onder de aandacht. Hiermee bieden wij u toegang tot diverse voor u belangrijke informatie zoals… Lees meer! »E-factureren enorm hard nodig

Onderstaand bericht is eerder verschenen op Computable.nl. Klik hier om onze oplossing op het gebied van digitaal factureren te lezen.

Het was hoog tijd dat er plannen en afspraken gemaakt werden over e-factureren, vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dinsdag ondertekende de overheid en het bedrijfsleven een convenant waarin vastgesteld staat dat ondernemers in 2010 minimaal tien procent van hun facturen aan overheden digitaal moet versturen. Uiteindelijk moet de hele wereld overstag, volgens VNO-NCW. Lees meer! »Column Martin Buitinck in "De Ondernemer"(7)

De zotte zandkorrel

Als deze uitgave van ‘De Ondernemer’ van de persen rolt, is zuid-Nederland verdeeld in twee groepen; de zotten en de hele zotten. De laatste groep duikt enkele dagen onder in knotsgekke polonaises van verschaald bier en paarden in de gang.

Lees meer! »Column Martin Buitinck in ‘De Ondernemer’ (6)

Werken op een wolk


In onze branche en in mijn functie is een goed functionerende bovenkamer van wezenlijk belang. Gelukkig is dat zo’n beetje het enige gedeelte van mijn lichaam dat tijdens mijn bijna noodlottige ongeluk met m’n mountainbike niet beschadigd is geraakt.

Lees meer! »NMA ICT Solutions nu ook op Twitter!

Sinds kort houden onze medewerkers u op de hoogte van hun dagelijkse bezigheden en interessante ervaringen uit het veld. Ook onze nieuwsitems worden ‘getweet’.

Volg ons daarom op Twitter!

Lees meer! »Column Martin Buitinck in ‘De Ondernemer’ (5)

Meer met Minder

Als gevolg van mijn bijna fatale ongeval met m’n mountainbike, nu zo’n 10 weken geleden, heb ik een hele periode aan de morfine gezeten. Het leven beleefde ik als door een roze bril; alles leek zich prima te herstellen en de fysio kon zich volledig op mij uitleven. Lees meer! »Column Martin Buitinck in "De Ondernemer" (4)

Werken aan herstel

“Een beetje extra inspanning kan absoluut geen kwaad”; het zijn de woorden van mijn fysiotherapeut. Terwijl mijn omgeving me voor gek verklaart dat ik, nog maar net op de been na mijn zware valpartij , alweer wat rondjes hardloop op de atletiekbaan. Hier blijkt een mooie metafoor: gaan hardlopen terwijl je lichaam schreeuwt: “Gun me wat rust”, of wel: anticyclisch ondernemen in de huidige recessie! Lees meer! »Geen servers meer in uw eigen pand

Met NMA ICT Solutions kan uw ICT de deur uit!

Een bedrijf zonder computers is tegenwoordig niet meer voor te stellen. Toch is dat precies wat NMA ICT Solutions klanten adviseert. Hoe dat kan? Lees meer! »Column Martin Buitinck in "De Ondernemer" (3)


Ik had me al enkele weken verheugd op ons jaarlijkse uitstapje van de Seven Hill’s RunnersClub, deze keer in Ruurlo. Er stond een mountainbiketocht gepland en we werden in groepen ingedeeld, op basis van snelheid. Onder begeleiding gingen we vol enthousiasme van start. Alles liep volgens het boekje, tot dat ene fatale moment. Lees meer! »Column Martin Buitinck in "De Ondernemer" (2)


Serverruimte als vitrinekast

Bijna elke werkdag draai ik even voor 08:00 uur het parkeerterrein op en kijk vol trots naar het mooie, functionele pand dat we ruim een jaar geleden realiseerden aan de A326, de weg van Nijmegen naar Den Bosch. Trots omdat het een geweldig gevoel geeft om in een eigen pand te mogen werken dat we zo hebben kunnen bouwen dat de bedrijfsprocessen en de communicatielijnen optimaal verlopen. Lees meer! »Column Martin Buitinck in "De Ondernemer" (1)


Uw ICT de Deur Uit!

De warme namiddag maakt plaats voor een zwoele zomeravond en ik maak me, heerlijk onderuitgezakt in mijn stoel voor de camper, op voor een prachtige zonsondergang in Sion met uitzicht op de Alpentoppen. Even de voetjes omhoog want het was een pittige wandeling vandaag. Even verderop herken ik een andere Nederlander die ik vanmorgen tegenkwam op de plaatselijke dorpsmarkt. Hij vertelde dat hij een eigen transportbedrijf had en niet te spreken was over de camping omdat er geen wireless internet aanwezig was. Er waren wat ‘computerproblemen’ en hij kon niet inloggen op de zaak om dit te verhelpen.

Lees meer! »NMA ICT Solutions maakt overstap naar Bijsterhuizen

In de tijd van de bouwfraude was de naam NMA niet altijd de beste binnenkomer. “Hoorde je het advocatenkantoor aan de andere kant van de lijn schrikken”, lacht Martin Buitinck. Buitinck is financieel directeur van NMA in Nijmegen.

Lees meer! »